برگزار کنندگان
 
 
تاریخ برگزاری

20 مهرماه 94

آمار کاربران و مقالات
تعداد کل کاربران کنفرانس : 563 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 179 مقاله

همایش نگار

كنگره های گذشته

كنگره اول-1382
گزارشي از اولين كنگره بين المللي سل و بيماري هاي ريوي- تهران ؛ ايران
زمان: 14-11 آذر 1382
مكان: مركز همايشهاي بين المللي وزارت امور خارجه
رئيس كنگره : دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي: دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي :دكتر مجيد ولي الله پور اميري
اين كنگره در دو بخش ويژه پزشكان و متخصصين برگزار گرديد و در اين كنگره تعداد قابل توجهي سخنراني هاي علمي ، نتايج طرح هاي تحقيقاتي كارگاه ، سمپوزيوم  و پانل هاي علمي  ارائه گرديد .
اين كنگره با توجه به حضور قابل ملاحظه شركت كنندگان خارجي ، اقدام قابل توجهي جهت اعتلاي دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي ريوي در كشور بود و شركت كنندگان داخلي و خارجي اين گنگره از برنامه هاي علمي آن ، استقبال زيادي نمودند.حدود 120 سخنران در جلسات مختلف شركت نمودند و از نكات قابل توجه اين كنگره تعداد زياد دانشجويان پزشكي  شركت كننده بود.
در طي 4 روز كنگره ، 104 مقاله و  120 پوستر ارائه شدند همچنين 7 سمپپوزيوم و 10 كارگاه آموزشي در كنار اين كنگره برگزار گرديد.
اين كنگره با همكاري سازمانهاي بين المللي همچون اتحاديه ريه كشورهاي اروپا  ERS اتحاديه بين المللي سل و بيماري هاي ريوي IUATLD و سازمان بهداشت جهاني WHO  برگزار گرديد.
در كنار برنامه هاي علمي كنگره ، تعدادي از شركت هاي دارويي به برپائي غرفه در نمايشگاه و معرفي خود اقدام ورزيدند .دومين كنگره بين المللي با همكاري شركت هاي دارويي زير برگزار گرديد:
سينا دارو – فناوري آزمايشگاهي – آريانيك – اونتيس – پايكار بنيان – ام اف آي گروپ – خرد كيميا سپهر – بهستان دارو – فيليپ فلاپ – جلال آرا –نور تجهيز.

كنگره دوم- 1384
مركزآموزشي پژوهشي درماني سل و بيماريهاي ريوي هر دو سال يك بار با همكاري اتحاديه ريه كشورهاي اروپائيERS كنگره بين المللي برگزار  مي نمايد.دومين كنگره بين المللي سل و بيماري هاي ريوي و مراقبت هاي ويژه از تاريح 24 الي 27 آبان 1384 در تهران برگزار گرديد.اين كنگره بين المللي با هدف ايجاد بستر مناسب براي متخصصين جهت بحث و تبادل اطلاعات در زمينه ريه اطفال ، بزرگسالان ، مراقبت هاي ويژه ، اختلالات خواب و، بيماري هاي عفوني اجرا شد.
مكان: مركز همايشهاي بين المللي وزارت امور خارجه
رئيس كنگره : دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي: دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي :دكتر مجيد ولي الله پور اميري
اين كنگره بيش از 800 شركت كننده ايراني از متخصصين  رشته هاي پزشكي- پرستاري و متخصصين مراقبت هاي بهداشتي  داشت همچنين تعداد 55 شركت كننده از 30 كشور مختلف در اين كنگره شركت نمودند.همچنين در اين كنگره ، دبيركل و خزانه دار اتحاديه ريه كشورهاي اروپائي و رئيس و دبير كل اتحاديه بين المللي سل و بيماري هاي ريوي به عنوان مهمانان ويژه  شركت نمودند.
400 خلاصه مقاله به اين كنگره فرستاده شد كه از اين ميان 72 عدد به صورت مقاله شفاهي و 120 عدد به عنوان پوستر پذيرفته شدند.
در خلال اين كنگره 4 روزه 16، سمپوزيوم و 6 كارگاه در موضوعات مختلف بيماري هاي ريه ، مراقبت هاي ويژه و سل برگزار گرديد.علاوه بر اين، 18 مقاله توسط اساتيد خارحي ارئه گردند.
همچنين در نمايشگاه جانبي كه در كنار كنگره برگزار گرديد، اسپانسر ها و شركت كنندگان آخرين دستاوردها و تكنولوژي را به نمايش گذاشتند. برگزار كنندگان كنگره از اسپانسر ها و غرفه ها ي شركت كننده تشكر    مي نمايند.ليست شركت ها به شرخ زير است:
جابر ابن حيان – فارما نوارتيس – بي ام اس – فراسا مهر – آستارا زنكار – كوبل دارو – آيرانيك – سانوفي اونتيس – شايچيلار – گلاسكو اسميت –صنعت درمان اطلسين – جلال آرا – ام اف آي گروپ

كنگره سوم- 1386
سومين كنگره بين المللي سل و بيماري هاي ريوي و مراقبت هاي ويژه از تاريح 24 الي 27 آبان 1386 در تهران برگزار گرديد.
مكان: مركز همايشهاي بين المللي وزارت امور خارجه
رئيس كنگره : دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي: دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي :دكتر سعيد فلاح تفتي
در اين كنگره بيش از 547پزشك و متخصص از كشور ايران و حدود 40 ميهمان خارجي از 20 كشورحضور يافتند.تعدادي از مهمانان خارجي عضو اتحاديه هاي ERD,IUATLD,WHO بودند.
270 مقاله در اين كنگره به صورت شفاهي و پوستر پذيرفته شدند كه از اين ميان 178 عدد مقاله به  صورت شفاهي در كنگره مطرح گرديد.
اين كنگره شامل 24 سمپوزيوم ، 4 كارگاه و پنل علمي بود كه در مورد آخرين دستاوردهاي بيماري هاي ريوي، مراقبت هاي ويژه و سل برگزار شد.   در طي 4 روز كنگره ، 11 مقاله توسط اساتيدمعتبر بين المللي مطرح گرديد.
به طور كلي، سومين كنگره بين المللي به دو نتيجه مهم دست يافت:
ايجاد برنامه علمي مناسب،  به خصوص در مورد سل و بيماريهاي ريوي
تبادل اطلاعات پزشكان داخل و خارج از كشور در مورد هنر درماني
بسياري از شركت ها به صورت اسپانسر در اين كنگره بين المللي به معرفي خود پرداختند . نظرات اين شركت ها در مورد برگزاري كنگره بسيار ارزشمند بود و بدين وسيله تشكر خود را از حضور و حمايت اين شركت ها ابراز ميداريم .اسامي اين شركت ها به شرح زير مي باشد:
آسترازنيكا – اكتليون – كي بي سي – گلاسكو اسميت – توسعه الكترونيك -  كوبل دارو – بوهرينگر – شفاياب گستر – زكرياي تبريز – طب داخلي پيشرو – بهستان دارو – صنعت درمان – ام آر آي اطهري – ام اف آي گروپ – سانوفي اونتيس – نوارتيس فارما – سينا دارو – فراسا مهر – طب تصوير – اطلسين – جهان بهبود – ابوت – رابط امين بين الملل .

كنگره- 1388
گزارشي كوتاه از چهارمين كنگره بين المللي سل و بيماري هاي ريوي و مراقبت هاي ويژه- تهران ، ايران تاريخ: 21 الي 24  آبان 1388
مكان: سالن همايشهاي بين المللي رازي
رئيس كنگره : دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي: دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي :دكتر ابولقاسم دانشور كاخكي
اين كنگره در دو بخش ويژه پزشكان و متخصصين برگزار گرديد و در اين كنگره تعداد قابل توجهي سخنراني هاي علمي ، نتايج طرح هاي تحقيقاتي كارگاه ، سمپوزيوم  و پانل هاي علمي  ارائه گرديد .
اين كنگره با توجه به حضور قابل ملاحظه شركت كنندگان خارجي ، اقدام قابل توجهي جهت اعتلاي دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي ريوي در كشور بود و شركت كنندگان داخلي و خارجي اين گنگره از برنامه هاي علمي آن ، استقبال زيادي نمودند.حدود 120 سخنران در جلسات مختلف شركت نمودند و از نكات قابل توجه اين كنگره تعداد زياد دانشجويان پزشكي  شركت كننده بود.
درطي 4 روز كنگره ، 111 مقاله و  43 پوستر ارائه شدند همچنين 26 سمپپوزيوم و 10 كارگاه آموزشي در كنار اين كنگره برگزار گرديد.
اين كنگره با همكاري سازمانهاي بين المللي همچون اتحاديه ريه كشورهاي اروپا  ERS اتحاديه بين المللي سل و بيماري هاي ريوي IUATLD و سازمان بهداشت جهاني WHO  برگزار گرديد.
در كنار برنامه هاي علمي كنگره ، تعدادي از شركت هاي دارويي به برپائي غرفه در نمايشگاه اقدام ورزيدند چهارمين كنگره بين المللي با همكاري شركت هاي دارويي زير برگزار گرديد:
اكتليون -  كوبل دارو – امين درمان ياب دارو – اكتور – پرتورايان درمان – نبض حيات –زمر – استار – شالچيلار – گلاسكو اسميت – ليلي – هگزال – هرمز پژوهان – آسترا زنكا – شفاياب – توسعه صنعتي الكترونيك – جابر ابن حيان – نوارتيس – سانوفي اونتيس – لقمان – پنام آزما – سينا دارو – ام آر اي اطهر – صدف دارو صبا –بهستان بهداشت .

پنجمين كنگره  21/7/90 تا 24/7/90 تهران –ايران
محل برگزاري: دانشگاه شهيد بهشتي ، كنفرانس بين المللي ايران
رئيس كنگره: آقاي دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي كنگره : آقای دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي كنگره :  آقاي دكتر ابولقاسم دانشور كاخكي
اين كنگره با شركت بيش از هزار نفر شركت كننده از كشورهاي مختلف و هفتاد سخنران از ايران، آمريكا، آلمان، انگليس، فرانسه، استراليا، كانادا، پرتقال، اسپانيا، سوريه، بنگلادش و هند برگزار گرديد. در اين كنفرانس تلاش براي ارتقاء سلامت  تنفسي، دانش آخرين يافته هاي پزشكي در مورد بيماريهاي ريوي گرديد. همچنين برنامه هاي علمي كنگره مورد استقبال شركت كنندگان داخلي و خارجي قرار گرفت. در اين 4 روز سخنراني هاي اصلي به صورت  پانلي و نيز ارائه پوستر  صورت گرفت.
يكي از نكات برجسته كنگره پنجم  مشاركت سطح قابل توجهي از دانشجويان پزشكي و رشته هاي مرتبط بود. اين كنگره توسط سخنراني هاي بسيار و كارگاههاي آموزشي ، سمپوزيومها ، پانل ها، جداول پوشش داده شده بود.
يكي از موضوعات مهم كنگره ، كنترل سل و مديريت سل مقاوم به درمان بود. علاوه بر اين ، پاتوفيزيولوژي  اختلالات ريه مثل ساركوئيدوز ، بيماريهاي مزمن تنفسي ، IPF ، آسم و نيز ايمني و موضوعات سلولي مولكولي بيماريهاي ريوي از موضوعات مورد استقبال اين كنگره بود. Frank Redegeld    Dr.و Dr. Ian Adcock  از دانشگاه اترخت هلند  و كالج لندن از مدعوين اين كنگره بودند كه در سخنرانيهاي خود بيشتر بر روي جنبه هاي پاتوفيزيولوژي بيماريهاي ريوي پرداختند كه مورد توجه دانشجويان قرار گرفت .
Dr. Nicolass Hill رئيس وقت ATS و Dr.Gerritsen   رئيس انجمن  ERS در ميان مهمانان حضور داشتند كه به سخنراني در مورد اهداف علمي ATS و ERS پرداختند. يكي از اتفاقات مهم اين كنگره امضاء  تفاهم نامه همكاري بين المللي  ميان   NRITLD  و ATS در زمينه مشاركت علمي و عملي بود.
علاوه بر جنبه هاي علمي كنگره براي مهمانان خارجي با همت اسپانسر هاي محترم كنگره توانستيم  تورهاي مختلفي به شهرهاي تاريخي ايران از جمله يزد، شيراز و اصفهان برگزار نماييم.
در جوار پانل هاي مختلف علمي، بسياري از شركت ها به عنوان  حاميان مالي و غرفه داران علايق خود را در كنگره بين المللي با ارائه دانش جديد در مورد موضوعات توسعه و فن آوري داروها و تكنولوژي هاي ابزارهاي نوين مربوط به ريه ارائه نمودند. تعهد آنها به كنگره ارزشمند مي باشد و به موفقيت كنگره كمك مي نمايد.
كميته برگزاري تشكر و قدرداني خود را از اين شركت ها ابراز مي نمايد.
حاميان اصلي كنگره عبارتند از:
كوشان- آسترازنيكا – كوبل دارو – بوهرينگر – اكتليون – صدف دارو صبا – سانوفي اونتيس
غرفه داران:
درمان ياب دارو -  فايزر – شالچيلار – صنعت درمان – اميد سلامت – شفا ياب – شيما پرتو – كيميا – دستاورد سينا – فراسا مهر – نداي محيا – نوارتيس – بهستان دارو –سينا دارو – احياء درمان پيشرفته – مديسا رايا درمان – نبض حيات – فناوري آزمايشگاهي – اوژن طب -  فرما كالا – اطلسين – فارسان آرا – كاراوزين – جابرابن حيان – توسعه صنعتي الكترونيك – كارخانجات دارو پخش

ششمين كنگره  20/7/92 تا 23/7/92 تهران –ايران
محل برگزاري: دانشگاه شهيد بهشتي ، كنفرانس بين المللي ايران
رئيس كنگره : آقای دكتر علي اكبر ولايتي
مدير علمي كنگره :آقای دكتر محمد رضا مسجدي
مدير اجرائي كنگره : آقاي دكتر ابولقاسم دانشور كاخكي
ششمين كنگره بين المللي با حضور بيش از هزار نفر شركت كننده و هفتاد سخنران از ايران، آمريكا، ايتاليا ، فرانسه، استراليا، كانادا، هلند و هند برگزار گرديد.
برنامه هاي علمي كنگره در جهت ارتقاء علمي بيماري هاي تنفسي رشته هاي مربوطه براي علاقمندان و شركت كنندگان به خصوص دانشجويان برگزار گرديد كه مورد استقبال شركت كنندگان داخلي و خارجي و علاقمندان قرار گرفت. در اين كنگره بيماري هاي ريوي از جنبه هاي گسترده بخصوص پاتوژنز بيماري هاي ريوي ، تصوير برداري ريوي و آخرين رهيافتهاي درماني براي بيماري هاي ريوي مورد بحث  و بررسي قرار گرفت.
بحث مراقبتهاي ويژه و نيز گزارش هاي موردي از بيماران ريوي ، پزشكي از راه دور ، بازتواني عملكرد ريوي، عفونت هاي ريوي از بحث هاي ديگر اين كنگره بود .اختلالات ارثي كه منجر به عفونت دستگاه تنفسي بخصوص سل مي گردد، توسط Jean Laurant Casonova  به عنوان سخنران اصلي مورد بحث قرار گرفت. مباحث توانبخشي ريوي و تهويه غير تهاجمي ريه به صورت  كارگاه آموزشي  توسط Prof.N.Hill (USA)  و دكتر فخاريان از ايران ارائه گرديده بود.
همچنين كارگاه هاي آموزشي برونكوسكوپي توسط اساتيد داخلي و خارجي با اسپانسري شركت هاي حامي به صورت عملي و تئوري برگزار گرديد.
در كنگره ششم همانند كنگره پنجم، برگزار كنندگان اقدام به برپايي تورهاي تفريحي در تهران (برج ميلاد) و كاخهاي تاريخي و نيز تورهاي مسافرتي به شهرهاي تاريخي ايران به همت والاي اسپانسرهاي كنگره نموده است.
در اين كنگره ششم حاميان اصلي و نيز قرفه داران دارويي به صورت فعال شركت داشتند كه برگزار كنندگان لازم مي دانند از اين حاميان تشكر و قدرداني داشته باشند.
حاميان اصلي كنگره:
كوشان فامد – آسترازنكا – كوبل دارو – صدف دارو صبا – بوهرينگر – مديسا رايا درمان – كانواتك – نوارتيس .
غرفه داران :
عبيدي – پرشين ايده آل سيستم – درمان ياب دارو – جي .اس . كي – اميد دارو سلامت – هرمز پژوهان – فراسا مهر – كيميا آرا – سانوفي اونتيس – بهستان بهداشت – بهداشت دارو – رش – اطلسين – جابر ابن حيان – كارخانجات دارو پخش – نور آسمان – پير فايبر -  بهين ميتراك – ويتا آريا – رايكا افزار پارس – توان طب پيشرو – البرز دارو – اسوه – طب تصوير پارسيان – كيميا سلامت نيكان – سهند بهامين طب .
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )